Marketingová strategie

Cílený plán podpory pro váš projekt

S námi získáte

Revize aktuální prezentace

Pokud již nějakou dobu na trhu působíte, podíváme se na vaši dosavadní prezentaci a zkontrolujeme ji, navrhneme změny a vylepšení, abychom při další marketingové podpoře získali optimální pozici pro další rozvoj.

Online podpora

Definujeme, jaká online podpora je právě pro vaši značku vhodná, kde bude její prezentace nejvíce účinná. Ať už se jedná o web, sociální sítě, vyhledávací sítě, spřátelené weby apod.

Realizace aktivit

Všechny aktivity, které navrhneme, detailně popíšeme, vysvětlíme a na základě dohody s vámi zrealizujeme.

Pozice značky na trhu

Ukotvíme vaši značku na trhu. Posoudíme ji z pohledu cílového zákazníka, konkurence, cenové úrovně a místa a způsobu její prezentace.

Detailní postup prací

Každá navržená aktivita má svoje místo v časovém plánu a je proto vhodné postupovat od nejdůležitějších věcí. Mohou být i aktivity, které jsou tzv. "nice to have", dotvářejí celkový obraz značky. Na ty se dostává až ve chvíli, kdy jsou stěžejní věci pro rozvoj značky pokryté.

Komunikační plán

Připravíme manuál pro styl komunikace vaší značky. Zvolíme vhodné platformy, kde se bude prezentovat. Nastavíme tón komunikace, který se odráží od zvolné cílové skupiny a charakteru značky.

Offline podpora

Posoudíme vhodnou offline podporu, tedy prezentaci mimo internetové prostředí. Naše pozornost se bude ubírat k vizitkám, letákům, velkoplošné reklamě, navigaci apod.

Časový rámec

Každá aktivita v plánu má svoji časovou proporci, tzn. hned máte představu, jak se bude práce na projektu časově odvíjet. Samozřejmě může dojít k nepředpokládaným zdržením, ale vždy jste o tom předem informováni.

Vybrané reference

Pro zavedenou leteckou školu v Kladně jsme redesignovaly logo a web . Pustily jsme se také do online reklamy a do vylepšení sociálních sítí. www.blueskyaviation.cz

Chcete strategicky rozvíjet svoji značku?

Pojďme se setkat

Komplexní marketingová strategie vám pomůže podívat se na vaši značku ze všech úhlů pohledu a vyjasní vám konkrétní cestu, jakým způsobem značku dále podporovat, kam směřovat finanční prostředky, jak budovat vztah se zákazníky a jak pracovat na navyšování prodejů. 

Mám strategii, co dál?

S marketingovou strategií získáváte základní dokument, ke kterému se budeme pravidelně vracet a naplňovat cíle v ní uvedené. Budete postupovat společně s námi dle připraveného postupu. V případě, že dojde ke změně na trhu nebo se promění váš produkt, je možné strategii přizpůsobit nové situaci. 

Online reklama

Online reklama vám přivede rychle nové uživatele na web. Existuje spousta formátů online reklamy, poradíme vám, která bude pro vás ta pravá, nastavíme ji, spustíme a budeme průběžně optimalizovat a ladit k co nejlepším výsledkům.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sociální sítě jsou v dnešním světě nezbytností, aby se vaše nabídka dostala mezi co největší okruh potenciálních zákazníků. Nastavíme vám profily, zpracujeme komunikační strategii a vizuální styl. Obsah budeme pravidelně vkládát na sociální sítě.

GRAFIKA

Slaďte svůj vizuální styl všude, kde se prezentujete, ať už jde o web, vizitky, letáky, logo, reklamu, polepy nebo jiné druhy propagačních materiálů. Rády Vám s tím pomůžeme.